අයවැය දෙවැනිවර කියවීම
Economy Budget 2024 Local News Political දේශපාලන පුවත් දේශීය පුවත්

Budget 2024 – අයවැය දෙවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සමතයි, මහජන නියෝජිතයින් මනාප පල කලේ මෙහෙමයි !

2024 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (Budget 2024) දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම වැඩි ඡන්ද 45කින් ජයග්‍රහණය කළා.

2024 අය වැය යෝජනාවලිය
Economy Budget 2024 Local News දේශීය පුවත්

Budget 2024 – 2024 අය වැය යෝජනාවලිය සහ සම්පුර්ණ කතාව මෙන්න (VIDEO)

2024 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙවත් අයවැය වාර්තාව (Budget 2024) අද (13) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව

නැවත පදිංචිකරවීම්
Economy Budget 2024 Local News දේශීය පුවත්

Budget 2024 – උතුරු – නැගෙනහිර නැවත පදිංචිකරවීම් සඳහා සහ අතුරුදන්වූවන්ට වන්දි වශයෙන් අයවැයෙන් වෙන්කල මුදල

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල සිවිල් යුද්ධයට මැදි වී නිවාස නොමැති පවුල් නැවත පදිංචි කරවීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

රාජ්‍ය බැංකු
Budget 2024 Economy Local News දේශීය පුවත්

Budget 2024 – අයවැයෙන් රාජ්‍ය බැංකු ගැන ගන්න යන තීරණය !

බැංකු පද්ධතියේ ප්‍රාග්ධන වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා රුපියල් බිලියන 450ක් වෙන්කිරීමට අයවැය 2024 (Budget 2024) යටතේ යෝජනා කර

2024 අයවැය
Economy Budget 2024 Education Local News දේශීය පුවත්

Budget 2024 – විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අයවැයෙන් ලැබුණ සහනය !

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීමට යෝජනා කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, 2024

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප්
Local Budget 2024 Economy News දේශීය පුවත්

Budget 2024 – රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ඉහළට, ක්‍රියාත්මක වන දිනය මෙන්න !

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ලබා දෙන ජීවන දීමනාව රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට යෝජනා කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා

අය වැය 2024
Local Budget 2024 Economy News Political දේශපාලන පුවත් දේශීය පුවත්

Budget 2024 – අය වැය අද, අය වැය කාලයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සැලසුම කුමක් ද?

2024 වසර සඳහා වන අය-වැය වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අද (13) දහවල් 12.00 ට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්