අවිස්සාවේල්ල – පිටකොටුව පාරේ අද බස් නෑ !

1
0 Min Read

අවිස්සාවේල්ල – පිටකොටුව (122) මාර්ගයේ පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක් අද (08) දිනයේ ක්‍රියාත්මකයි.

බස් 60ක් අද (8) උදෑසන සිට ධාවනයෙන් ඉවත්ව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

නමුත් සියලුම ලංගම බස් රථ සුපුරුදු පරිදි ධාවනය කරන බවයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment