ලංගමට අලුතින් ‍යන්න ඉන්න අයට සුභ පණිවිඩයක් !

0 Min Read

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට (ලංගම) අලුතින් රියදුරන් 800 දෙනෙකු සහ කොන්දොස්තරවරුන් 275 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම බඳවා ගැනීම් කඩිනමින් සිදුකරන බවයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් ද අල්විස් සඳහන් කළේ.

මේ වනවිට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පවතින රියදුරු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 1,035ක් වන අතර, කොන්දොස්තරවරු 450 දෙනෙකුගේ ද හිඟයක් පවතින බවයි වාර්තා වුණේ.

Share This Article
14 Comments