ලොව වැඩිපුරම පොල් නාස්ති කරන රටවල් අතර මුල්තැනට ශ්‍රී ලංකාව !

0 Min Read

ලෝකයේ වැඩිපුරම පොල් නාස්ති කරන රටවල් අතුරින් පළමු රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළා.

දක්ෂිණ පොල් පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ ඊයේ (02) පැවැති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ පාරිභෝජනය සඳහා පොල් යොදා ගැනීමේ දී නව තාක්ෂණික දැනුමක් ජනතාවට ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Share This Article
Leave a comment