විරෝධයක් නිසා බොරැල්ලේ සිට මරදාන දක්වා රථවාහන තදබදයක් !

0 Min Read

වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් බොරැල්ලේ සිට මරදාන දක්වා මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ එක් මංතීරුවක මෙලෙස රථවාහන තදබදය හටගෙන ඇති බවය.

Share This Article
Leave a comment