දකුණේ ගුරු පුරප්පාඩු 3100 ක් -නවක බඳවා ගැනීම් ගැන පණිවිඩයක් !

0 Min Read

දකුණු පළාතේ ගුරු පුරප්පාඩු 3100 ක් සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව පළාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ මහතා පවසනවා.

පසුගියදා පැවති ගුරු විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත ඒ සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර ලබන මාසයේ එම බඳවා ගැනීම් සිදු කෙරෙනු ඇති බව ඔහු සඳහන් කරනවා.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ඔවුන් පුරප්පාඩු සහිත පාසල්වලට අනියුක්ත කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කළා.

Share This Article
Leave a comment