විපක්ෂය නැතුව සභාපති රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ පළමු කෝප් රැස්වීම පැවැත්වෙයි !

1 Min Read

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ, රාජ්‍ය ආයතන 363ක් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) හමුවට කැඳවිය හැකි නමුත් ආයතන 102ක් මේ දක්වා කාරක සභාව හමුවට කැඳවා නොමැති බවයි.

ඔහුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඊයේ (19) රැස්වූ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරයා බව සඳහන් කළේය.

නව සභාපතිවරයා යටතේ මෙලෙස පළමු වරට කෝප් කමිටුව රැස්වන ලද්දේ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන එම තනතුරට සුදුසු නැති බව පවසමින් කෝප් කමිටුවෙන් සාමාජිකයන් 10 දෙනකු ඉවත්ව ඇති පසුබිමකට

කාරක සභාව ආරම්භ වීමට පෙර සභාපතිවරයා විසින් කෝප් කමිටුවේ අරමුණු සහ කාරක සභාව මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදුකරන ලදී.

කෝප් කමිටු ඉතිහාසයේ නව සභාපතිවරයකු මෙවැනි පැහැදිලි කිරීමක් කළ පළමු අවස්ථාව මෙය බව වාර්තා වේ.

2017 සහ 2018 වසර සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සහ වත්මන් කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඊයේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබිණි.

වසර 27ක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව ලාභ ලබා ඇත්තේ වසර 4ක් තුළ පමණක් බව විගණකාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.

දිගින් දිගටම පාඩු ලබන වැවිලි සංස්ථාව සතු තේ කර්මාන්ත ශාලා 10 න් 07ක්ම මේ වන විට අක්‍රියව පවතින බවද මෙහිදී අනාවරණය විය.

අක්‍රිය තේ කර්මාන්ත ශාලා නිෂ්පාදනය නැවත ආරම්භ කිරීමට හෝ බදු දීමට සංස්ථාව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැති බව විගණනය පෙන්වා දුන්නේය.

Share This Article
Leave a comment