බාර් ලයිසන් සම්බන්ධව සජිත් ප්‍රේමදාසට සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් පිළිතුරු ලබාදෙයි !

2
1 Min Read

එෆ්. එල්. 4 බලපත්‍රය යටතේ සුරාසැල් බලපත්‍ර 200ක් දෙන්නට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඉන් 12ක් මේ වන විටත් ලබා දී ඇති බවත් ඒ සඳහා කෝටි 2ක කප්පම් මුදලක් ලබා ගැනීමක් සිදුවන බවට වාර්තා වන බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් බලවත් කණගාටුව පලකරන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සඳහා සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්පැන් අවම කිරීම සඳහා මෙම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සිදු කළ බවයි. එම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ හා රේගුලාසි යටතේ පමණක් සිදුකර ඇති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව අදාළ නීත්‍යානුකූල ගාස්තු පමණක් අයකරමින් නව බලප්ත්‍ර නිකුත් කර ඇති අතර සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙනත් කිසිඳු අයථා ගාස්තුවක්, කප්පම් මුදලක් හෝ වෙනත් නීති විරෝධී මුදලක් අයනොකරනු ලබන බව මෙම නිවේදනයෙන් දක්වා තිබේ.

එබැවින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් සිදුකරන ලද අසත්‍ය හා අයුක්තිසහගත ප්‍රකාශය තරයේ ප්‍රතිෂේප කරන බවත්, එවැනි ප්‍රකාශ තුළින් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා අසාධාරණ ලෙස අපකීර්තියට පත්කිරීම සහ අපහසුතාවයට පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කණගාටුව පලකරන බව නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දක්වා තිබේ.

Share This Article
Leave a comment