අධික උෂ්ණත්වය නිසා පවුල් ප්‍රශ්න !

1 Min Read

අධික උෂ්ණත්වය කායිකව මෙන්ම මානසිකවද බලපෑම් ඇති කිරිමට සමත් වන බැවින් දරුවන්ගේ මත ශක්තිය අඩුවී පාඩම් අමතක වීමේ ඉඩ කඩ වැඩි බව කරන ලද පරේයේෂණයන්ගෙන් තහවුර වී ඇතැයි ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ රූමි රූබන් පවසයි.
දෙමාපියන් දරුවන් අතර මත ගැටුම් අඹුසැමියන් අරත ගැටුම් වැනි පවුල් ආරවුල් විශාල වශයෙන් වැඩිවීමට අධික උණුසුම හේතුවක් වී ඇතැයිද හෙතෙම පෙන්වාදේ.

සිරුරට දැනෙන අධික උණුසුමත් සමග ආවේග පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීම මෙම ගැටලු ඇතිවීමට හේතුවක් වන බව එම පර්යේෂණය වැඩිදුරටත් සනාථ කරන බවද විශේෂඥවරයා සඳහන් කළේය.

මේ කාලය තුළ මාර්ග අනතුර වැඩීවීමට හා කල කෝලාහ වැඩිවීමද මෙම ආවේග පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිවිම ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇතැයිද හෙතෙම පෙන්වාදේ.

එසේම අධික උණුසුම මානසික රෝගී තත්ත්වන් ඇතිවීමටත් දැනට විශාදය, කාංසාව වැනි රෝගයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින්ගේ රෝග තත්ත්වය වැඩිවීමටද හේතුවක් වන්නේ යැයිද වෛද්‍ය රූමි රූබන් සිටියි.

මේ දිනවල අධිකව දහඩිය පිටවන බැවින් අප පානය කරන ජල ප්‍රමාණය වැඩිකරමින් හැකි පමණ සෙවණ පවතින් ස්ථානයන් වෙත යොමුවීම වැදගත් බව හෙතෙමෙ පෙන්වාදේ.

Share This Article
Leave a comment