රටේ ඉහළම ධනවතුන්ගේ බදු ගැන හොයන්න ධනවතුන්ගේ ඒකකයක් !

2 Min Read

රටේ බදු පරිපාලනය පිළිබඳ සාධාරණත්වය සහ විශ්වාසය යළි ඇති කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස ඉහළ ධනවත් පුද්ගලයන්ගේ බදු අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉහළ ධනවත් පුද්ගලයන්ගේ ඒකකය නමින් වෙනම කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිබේ.

විශාල බදු ගෙවන්නන්ගේ කාර්යාලයේ පිහිටා ඇති දස දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම ඒකකය, තෝරාගත් ධනවත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කර ගන්නා අතර ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ උපදේශකයන් සමඟ එක්ව බදු වාර්තා ගොනු කිරීමේදී තොරතුරු යාවත්කාලීන බව සහතික කිරීමට කටයුතු කරනු කිරීම එහි පළමු පියවර බව

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියාය.

ධනවතුන්ගෙන් සාධාරණ බදු කොටසක් දායක කර නිවැරදි බදු ප්‍රමාණය ගෙවීමට වග බලා ගැනීම සේම ඉහළම අවදානම් ඇති අවස්ථා පිළිබඳ විගණන සිදු කිරීම, අමතර අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ ධනවත් බදු ගෙවන්නන්ගේ තොරතුරු පවත්වාගෙන යෑම සිදුකිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරයි.

සිදුවිය හැකි බදු නොගැළපීම් හඳුනා ගැනීමට ඉහළ ධනවත් පුද්ගලයන්ගේ ඒකකය වෙත උපකාර වන තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව දේශීය හා අන්තර්ජාතික සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව ද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව බැංකු, මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සහ අනෙකුත් බදු පරිපාලනයන් සමඟ එක්ව රටවල් 45ක් සමඟ ඇති පුළුල් ගිවිසුම් ජාලය හරහා ධනවත් පුද්ගලයන්ගේ බැංකු වාර්තා සහ හෙළි නොකළ හැකි වත්කම් හඳුනාගැනීම සඳහා සමීපව කටයුතු කරනු ඇති බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

“මේ හරහා, රට මුහුණ දී සිටින තීරණාත්මක සමාජ-ආර්ථික ගැටලු ජය ගැනීම සඳහා රජයේ ආදායම් එකතු කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්ට සහභාගී වීමට සහ දායක වීමට ඔවුන්ගේ කැමැත්ත වැඩි කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වනවා ,” යනුවෙන් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

දැනට ඉහළ ධනවත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ පැහැදිලි නිර්වචනයක් නොමැති බැවින්, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දේපළ වෙළඳාම්, මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක වාර්තා, බැංකු ගිණුම් විස්තර සහ ගිවිසුම් හවුල්කරුවන්ගේ තොරතුරු වැනි තෙවැනි පාර්ශ්ව දත්ත ඇතුළු අනෙකුත් දත්ත මූලාශ්‍ර සමාලෝචනය කරමින් විවිධ ප්‍රවාහවලින් වැඩිම වාර්තාගත ආදායමක් ඇති බදු ගෙවන්නන් 100 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් හඳුනා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, මෙම කාර්යය ප්‍රගතියත් සමඟ සමාලෝචනය සහ අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය සඳහා වෙනත් පුද්ගලයන් කණ්ඩායමට එක් කරන බවයි.

Share This Article
Leave a comment