සති අන්තයේ එළවළු මිලෙහි වෙනසක් !

0 Min Read

අද (09) පෑලියගොඩ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු මිලෙහි සුළු අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙනවා.

එම එළවළු කිලෝ 1ක මිල ගණන් පහතින්,

 • රාබු රු.50.00
 • ළූණු කොළ රු.100.00
 • වම්බටු රු.120.00
 • නෝකොල් රු.150.00
 • කැරට් රු.200.00
 • බීට් රු.220.00
 • බෝංචි රු.280.00
 • ලීක්ස් රු.200.00
 • තක්කාලි රු.250.00
 • දඹල රු.150.00
 • අමු මිරිස් රු. 300.00
 • මාළු මිරිස් රු. 400.00
 • වට්ටක්කා රු.250.00
 • දෙහි රු.150.00
 • ඉඟුරු රු. 1800.00
Share This Article
Leave a comment