සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය ඇරඹේ !

1
0 Min Read

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 72ක් අද (13) උදෑසන 06.30 සිට වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රවී කුමුදේශ් මහතා කියා සිටියේ වෛද්‍යවරුන්ට ලබා දෙන ඩැට් දීමනාවට සමාන දීමනාවක් තමන්ට ද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මෙම වර්ජනයේ නිරත වන බවයි

Share This Article
Leave a comment