කෝවිල හදන්න බැතිමතුන්ගෙන් එකතු කළ කෝටි පහ අරන් පූසාරියා අතුරුදහන් !

1 Min Read

යාපනයේ කොකුවිල් පොල්පති පිල්ලයාර් කෝවිලේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා විදේශ රටවල සිට එවන ලද රුපියල් කෝටි පහකට වැඩි මුදලක් රැගෙන ඒ කෝවිලේ පූසාරියා දින කීපයක සිට අතුරුදහන්ව ඇතැයි කොකුවිල් ප්‍රදේශවාසීහු පැවසූහ.
එම පැරණි කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කෝවිල් බාරකාර මණ්ඩලය තීරණය කිරීමෙන් පසුව පූසාරියා ඒ බව විදේශ රටවල සිටින හින්දු බැතිමතුන්ට හා හින්දු සංගම් වලට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම කෝවිල ඉතා ප්‍රසිද්ධ කෝවිලක් බැවින් විදෙස් රටවල සිටින පිරිස් රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් පූසාරියා වෙත එවා තිබේ.

පූසාරියා නැකැත් බලා එම කෝවිලේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කොට ඇත්තේ කෝවිලේ විශාල බිත්ති කීපයක්ද කඩා දමමිනි.

ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුවලට සහභාගී වූ පිරිසට එදිනට මුදල් ගෙවූ පූසාරීවරයා පසුදින සිට අතුරුදහන්ව සිටින අතර ඔහුගේ ජංගම දුරකතන දෙකද ක්‍රියා විරහිත කොට ඇති බව ගම්වැසියෝ ප්‍රකාශ කලහ.

Share This Article
Leave a comment