ඔන්ලයින් පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට පටහැණිවයි – මානව හිම්කම් කොමිසමෙන් හෙළිදරව්වක් !

1
1 Min Read

ආන්දෝලනාත්මක මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කිරීමේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදී තිබූ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බවත්, පනතේ වගන්ති කිහිපයක් සහ අතපසුවීම් පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයට අනුකූල නොවන්නේ යැයි පෙනී යන බවත් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරයි.

මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) ආරක්ෂණ පනත සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද නිරීක්ෂණ පදනම් කරගනිමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරන මානව හිමිකම් කොමිසම පෙන්වාදෙන්නේ, පනතට වර්තමාන ස්වරූපයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සමමත වීමට අවශ්‍ය ඡන්ද සංඛ්‍යාව ලැබුණේද යන්න පිළිබඳ බරපතල ගැටළුවක් පවතින බවයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.

ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත පරෙස්සමින් සමාලෝචනය කළ කොමිසට , පනතේ වගන්ති කිහිපයක් සහ අතපසුවීම් අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයට අනුකූල නොවන බව පෙනීගියේය.

ඒ අනුව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයට පනතේ සම්පූර්ණ අනුකූලතාවය අනුව මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනතේ ඇති අතපසුවීම් පිළිබඳව කොමිසම දැඩි කනස්සල්ල පළකරයි. එවැනි අතපසුවීමක් සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමඟ ඉතිරිව ඇති අනනුකූලතාවක් සඳහා මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් පමණක් බලාත්මක කළ යුතු බව එහි සඳහන් විය.

එබැවින්, අධිකරණයේ නිර්දේශයන්ට සම්පුර්ණයෙන්ම අනුකූල වීම සහතික කිරීමට අපොහොසත් වීම, පනතට වර්තමාන ස්වරූපයෙන් සම්මත වීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය ඡන්ද සංඛ්‍යාව ලැබුණේද යන්න පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ලට හේතු විය හැක.

Share This Article
Leave a comment