පරිසර අමාත්‍ය ධූරය රනිල්ගේ අතට

1
0 Min Read

අගමැති අදහස් විමසීමෙන් පසුව පරිස‍ර අමාත්‍ය ධූරය ජනපති යටතේ තබා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝග පරිදි අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This Article
Leave a comment