නීතියට පිටින් ගිහින් හිටපු ලිට්‍රෝ සභාපති මුදල් වංචා කරයි – මාසික විනෝදාස්වාද දීමනාවකුත් ලබාගෙන !

1 Min Read

ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා සමාගමේ සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම යන සමාගම් දෙකෙහි හිටපු සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමෙන් ලබාගත් දීමනාවට අමතරව රුපියල් 443, 000ක මාසික වාහන දීමනාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ඒ ලිට්‍රෝ ටර්මිනල් ලංකා සමාගමෙන්.

ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කළේ මේ සඳහා චක්‍රලේඛය මඟින් අවසර ලබා දී ඇත්තේ රුපියල් 50,000ක මුදලක් පමණක් බවයි.

එමෙන්ම චක්‍රලේඛයට අනුව ලීටර් 150 ඉක්මවා, ලීටර් 500ක මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිටපු සභාපතිවරයා වෙත ලබා දී ඇති බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා.

2022 මැයි මාසය දක්වා රුපියල් 50,000ක මාසික රියදුරු දීමනාවක් හා රුපියල් 150,000ක මාසික විනෝදාස්වාද දීමනාවක්ද හිටපු සභාපතිවරයා වෙත ගෙවා ඇති බවයි විගණනය මඟින් අනාවරණය වී ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment