අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හයක මිල සංශෝධනය කරයි – නව මිල ගණන් මෙන්න !

2
1 Min Read

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හයක් සඳහා මීට පෙර නිකුත් කර තිබූ උපරිම තොග සහ සිල්ලර මිල පරාස සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය නිවේදනය කළේ පාරිභෝගිකයාට වඩා ලාභදායි ලෙස වෙළදුන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මඟ පෙන්වීමක් ලෙස මෙම පියවර ගත් බවයි.

මෙලෙස උපරිම තොග සහ සිල්ලර මිල පරාස සංශෝධනය කර ඇත්තේ වියළි මිරිස්, සුදු සීනි, ආනයනික හාල්මැස්සන්, ආනයනික ලොකු ලූණු, ආනයනික අර්තාපල් සහ මයිසූර් පරිප්පු යන භාණ්ඩවලයි.

ඒ අනුව වියළි මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 870 කටත්, සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 265 කටත්, ආනයනික හාල්මැස්සන් කිලෝවක් රුපියල් 900 කටත්, ලොකු ලූණු කිලෝවක් රුපියල් 320 කටත් තොග ලෙස අලෙවි කරනු ඇති.

මීට අමතරව, අර්තාපල් කිලෝවකට රුපියල් 120 ක සහ පරිප්පු කිලෝවක රුපියල් 295 ක තොග මිලක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමටයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment