අඩු බර පාන් සොයා හෙට සිට වැටලීම් !

1 Min Read

නියමිත බරට පාන් අලෙවි නොකරන වෙළඳුන් සොයා හෙට (05) සිට වැටලීම් ආරම්භ කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

පාන්ගෙඩියක නියමිත බර ග්‍රෑම් 450ක් ලෙස තිබිය යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පසුගියදා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා.

ඉන් අඩුවිය හැකි උපරිම බර ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 13.05ක් ලෙස අදාල ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

එමෙන්ම පාන් භාගයක බර ග්‍රෑම් 225ක් වියයුතු අතර අඩුවිය හැකි ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 09ක් බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

Share This Article
Leave a comment