ඖෂධ මගෝඩියට හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල CIDයට !

0 Min Read

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉමියුනොග්ලොබියුලින් එන්නත් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

ආරංචි මාර්ගවලට අනුව පරිසර ඇමැතිවරයා ද වන කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අද දිනය ඇතුළත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින බව තහවුරු කර තිබේ.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඔහුගෙන් මීට පෙරද ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගනු ලැබීය.

Share This Article
Leave a comment