ඉන්ධන මිලෙහි වෙනසක් – නව මිල ගණන් මෙන්න !

8
1 Min Read

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් ඉන්ධනවල මිල අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩි වූ මිල සහ නව මිල පහතින්.

ඉහළ දැමූ ඉන්ධන වර්ග

  • පෙට්‍රල් 92 – රු. 5 කින් (නව මිල රු.371)
  • ඔටෝ ඩීසල් – රු. 05 කින් (නව මිල රු.363)
  • භූමිතෙල් – රු. 26 කින් (නව මිල රු.262)

අඩු වූ ඉන්ධන වර්ග

  • පෙට්‍රල් 95 – රු. 8 කින් (නව මිල රු.456)
  • සුපර් ඩීසල් – රු. 07 කින් (නව මිල රු.468)
Share This Article
Leave a comment