ඉන්දීය සහ චීන සමාගම් දෙකක් ටෙලිකොම් කොටස් ගන්න සුදුසුමක් ලබයි !

2 Min Read

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්හි ශ්‍රී ලංකා රජයේ කොටස් මිලදීගැනීම සඳහා අන්තර්ජාතික සමාගම් දෙකක් ලංසුකරුවන් ලෙස පූර්ව සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ඒකකයට අනුව, එම සමාගම් දෙක වන්නේ ඉන්දියාවේ Jio Platforms Ltd, Gujrat, India සහ චීනයට අයත් Gortune International Investment Holding Ltd c/o Capital Alliance Limitedය.

රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ, මුදල් අමාත්‍යංශය හරහා ක්‍රියාකරන රජය ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්හි කොටස් බෙදාහැරීම සඳහා ගැළපෙන ආයෝජකයන්ගෙන් සුදුසුකම් සඳහා ඉල්ලීමක් ඉල්ලා සිටි බවයි.

එම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය 2024 ජනවාරි 12 වැනි සිකුරාදා පස්වරු 02.00න් අවසන් විය.

ලැබුණු මිල ගණන් ඉල්ලීම ඉන් අනතුරුව, 2023 ජූලි මාසයේදී ඇමැති මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද රජය සතු ව්‍යවසායන් බෙදාහැරීම පිළිබඳ විශේෂ මාර්ගෝපදේශ මත පදනම්ව ඇගැයීමට ලක්කර ඇත.

ඒ අනුව, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද විශේෂ ව්‍යාපෘති කමිටුව සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද විශේෂ සාකච්ඡා කමිටුව විසින් යෝජනා සඳහා ඉල්ලීමේ අදියර සඳහා ලංසුකරුවන් දෙදෙනකු පූර්ව සුදුසුකම් ලබා ඇති බව දන්වා තිබේ.

තෝරාගත් පූර්ව සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන් අතර ඩොලර් බිලියන 107ක් වටිනා ශක්තිමත් තරඟකරුවකු වන මුකේෂ් අම්බානිගේ Reliance Groupහි කොටසක් වන Jio, BofA තැරැව්කාර සමාගම සිටින අතර, Gortune International Investment Holding යනු චීනයේ දකුණු කේන්ද්‍රස්ථානය වන Guangdong පළාතෙන් පිටත පිහිටි පෞද්ගලික කොටස් සමාගමකි.

මේ අතර, ලංකාවේ උපන් ව්‍යවසායකු වන අල්ලිරාජා සුබාස්කරන්ට අයත් එක්සත් රාජධානියේ Lyca සමූහයේ පෙරමුණක් වන Pettigo Comercio International LDA c/o NDB Investment Bank Ltd, ලංසුකරුවකු ලෙස සුදුසුකම් ලැබීමට අපොහොසත් වී ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හි 50.23%ක කොටස් විකිණීමේ කටයුතු පිළිබඳ ඉන්දීය සහ චීන සමාගම්වල උනන්දුව ඇති කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්හි රජය සතු කොටස් බෙදාහැරීමේ ගනුදෙනු උපදේශක ලෙස අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංස්ථාව ක්‍රියාකරයි.

Share This Article
Leave a comment