අවංලගු කළ උසස් පෙළ කෘෂිවිද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන විශේෂ නිවේදනයක් !

3
1 Min Read

අවංලගු කළ උසස් පෙළ කෘෂිවිද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය වෙනුවට පැවැත්වෙන නව විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අදාළ ප්‍රවේශ පත්‍රය www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා මේ වන විටත් ප්‍රවේශ පත්‍රය නිකුත් කර ඇති අතර එය ලැබී නොමැතිනම් පමණක් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රය ලබාගත හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් විභාග අපේක්ෂකයින් අවලංගු වූ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින මධ්‍යස්ථානයේම නව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පෙනී සිටින්නේනම් එලෙස ප්‍රවේශ පත්‍රය අවශ්‍ය නොවන බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

මෙවර උසස් පෙළ කෘෂිවිද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටවී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වීමත් සමග එම ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගත්තේය.

ඒ අනුව එම විෂය පමණක් විශේෂ විභාගයක් ලෙස පෙබරවාරි මස පළමුවනදා පැවැත්වීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

කෘෂිවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන කොටස එදින පෙරවරු 08.30 සිට 11.40 දක්වාත් පළමු කොටස එදින පස්වරු 01 සිට 3 දක්වාත් පැවැත්වෙනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකි බව කොමසාරිස් අමිත් ජයසුන්දර මහතා සඳහන් කළේය.

Share This Article
Leave a comment