ඔන්ලයින් පනතට කථානායක අත්සන තැබීම කල්යයි !

0 Min Read

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතට කතානායකවරයා අත්සන් තැබීම දින කිහිපයකින් ප්‍රමාද කර තිබෙනවා.

ඒ, එම කෙටුම්පත පරීක්ෂාකිරීම සඳහා මේ වනවිට නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම හේතුවෙන්.

මෙම පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර විවාදයට ගැනීම පසුගිය 23 න් වෙනිදා සිදුකර තිබුණා.

ඒ අනුව මෙය වැඩි ඡන්ද 46 කින් සම්මත වුණා.

Share This Article
Leave a comment