විශ්ව බුද්ධ තවත් නඩුවකට රිමාන්ඩ් !

0 Min Read

විශ්ව බුද්ධ නමින් හඳුන්වා ගන්නා චීවරධාරියා පෙබරවාරි 02 වනදා දක්වා නැවතත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

ඒ ඔහුව වෙනත් නඩු කටයුත්තක් සඳහා නුගේගොඩ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදීය.

Share This Article
Leave a comment