පැය 24ක ජල කප්පාදුවක් – ජලය කප්පාදුවන ප්‍රදේශ මෙන්න !

1 Min Read

වැලිගම ජල සම්පාදනයට අයත් චාර්ලිමවුන්ට ටැංකිය වෙත ජලය රැගෙන යන සම්ප්‍රේෂණ ජල මාර්ගයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (26) පෙරවරු 10.00 සිට හෙට (27) පෙරවරු 10.00 දක්වා පැය 24ක් චාර්ලිමවුන්ට ජල තටාකයට ජලය අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් ජල සම්පාදනය අත්හිටුවන ප්‍රදේශ වන්නේ වැලිපිටිය, කොලේදණ්ඩ, කොක්මාදුව, බෙරලැලිය, මූනමල්පේ, හල්ලල, උඩුකාව, දෙනිපිටිය, වරකපිටිය, වැලිහිද, කපුවත්ත සහ මදුරාගොඩ බවයි සඳහන් වන්නේ.

Share This Article
Leave a comment