රන් මිල පහළට – නව මිල ගණන් මෙන්න !

4
1 Min Read

ගෙවීගිය දිනයන්ට සාපේක්ෂව අද (24) දවසේ ‍රන් මිල තරමක් පහළ අගයක් ගනු ලැබුවා.

අද වෙළඳපොලෙහි කැරට් 22 රන් පවුම රුපියල් 168,050.00ක අගයක් ගත් අතර කැරට් 24 රන් පවුමක් රුපියල් 183,300.00ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණා.

ඒ අනුව කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1ක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 22,910.00ක් ලෙසින් වන අතර කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8ක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 183,300ක් ලෙසයි.

එමෙන් ම අද දිනයේ කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1ක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 21,010.00ක් ලෙසයි.

Share This Article
Leave a comment