විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට බාලගිරි දෝශය !

0 Min Read

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම ලබන පෙබරවාරි මස මැද වන විට සිදු කළ හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය මංජුල ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් ඇති බවත් ඒ අනුව මහජන අදහස් විමසීම අද ආරම්භ කරන බවයි ඔහු සඳහන්

Share This Article
Leave a comment