රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් යළි අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක !

2
0 Min Read

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හෙට සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

රජය විසින් මීට පෙර සඳහන් කළ පරිදි DAT දීමනාව ජනවාරි මාසයේ සිට ලබානොදීමට තීරණය කර ඇති බවට ලද තොරතුරකට අනුව එම සංගමය මෙම තීරණය ගනු ලබන බව සඳහන් කරයි.

Share This Article
Leave a comment