කුලී ඝාතකයින් කණ්ඩායමක් මල්වතු හිරිපිටිය පන්සලේ හිමිනමක් විහාරස්ථානය තුළම වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි!

ගම්පහ මල්වතු හිරිපිටිය කහටාන ගණාරාම මහා විහාරස්ථානය තුළ හිමිනමක් ටී – 56 ගිනි අවියකින් වෙඩි තබා අද දහවල් ඝාතනය කර තිබේ.

1 Min Read

ගම්පහ මල්වතු හිරිපිටිය කහටාන ගණාරාම මහා විහාරස්ථානය තුළ හිමිනමක් ටී – 56 ගිනි අවියකින් වෙඩි තබා අද දහවල් ඝාතනය කර තිබේ.

ඝාතනය කර ඇත්තේ කලපලුවාවේ ධම්මරතන නම් 45 හැවිරිදි හිමිනමකි.

පොලිසිය පවසන්නේ උන්වහන්සේට වෙඩි දෙකක් තබා ඇති බවය.

5345 අංක දරන දම්පැහැති හොණ්ඩා මෝටර් රථයකින් පැමිණි ඝාතකයින් උන්වහන්සේට වෙඩි තබා ඝාතනය කර පලා ගොස් තිබේ.

ඝාතනය සඳහා සැකකරුවන් 04 දෙනෙක් පැමිණ ඇත. වෙඩි වැදුණු හිමිනම ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අපවත් වී ඇත.

සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන පවත්වයි.

පන්සලේ ඝාතනය වූ ස්ථානය
ඝාතකයින් පැමිණි වාහනය
Share This Article
Leave a comment