බොරැල්ලේ වැසිකිලියක් අසලින් ජීව උණ්ඩ හමු වෙයි !

1 Min Read

බොරැල්ල – සර්පන්ටයින් මහල් නිවාස සංකීර්ණය අසළ තිබී ජීව උණ්ඩ 15 ක් හමු වී තිබෙනවා.

සර්පන්ටයින් මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ වැසිකිලි පද්ධතිය අසළ වල දමා තිබියදී ගිනිඅවි වර්ග දෙකකට යොදන ජීව උණ්ඩ 15 හමු වූ බවයි බොරැල්ල පොලිසිය පවසන්නේ.

ටී 56 ගිනි අවිවලට හා එම් 16 ගිනි අවිවලට යොදන ජීව උණ්ඩ තොගයක් එලෙස හමු වී තිබෙනවා.

පොලීසිය පැවසුවේ බොරැල්ල පොලිස් වසමේ 330/ ඊ 1/04 සර්පන්ටයින් මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු කොළඹ නගර සභා සේවකයින් සමඟ එම නිවාස සංකීර්ණයට අයත් වැසිකිලි පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේදී මෙම ජීව උණ්ඩ තොගය හමුවී ඇති බවයි.

එම උණ්ඩ තොගය කලකට ඉහතදී කිසියම් පුද්ගලයෙකු වළ දමන්නට ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ.

Share This Article
Leave a comment