රාජ්‍ය සේවිකාවන්​ට සාරිය වෙනුවට නිල ඇඳුමක්!

වරකාපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියන්ට නව නිල ඇඳුමක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

3
1 Min Read

වරකාපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියන්ට නව නිල ඇඳුමක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් රජයේ නිලධාරිනියන් සේවා ස්ථානය සඳහා සාරිය භාවිත කරන අතර එහිදී සිදුවන අපහසුතාවයන් හේතුවෙන් මෙම නව නිල ඇඳුම හඳුන්වා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම පවතින ආර්ථික දුශ්කරතා හමුවේ මෙම නව ක්‍රමවේදය හරහා සහනයක් ලැබෙනු ඇති බවයි එම නිලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව ඔවුන් සමාජ මාධ්‍ය වෙත සටහනක් ද තැබුවා.

එම සටහන පහතින්,

Share This Article
Leave a comment