විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් 15 දෙනෙකුගේ සේවය තහනම් !

1
0 Min Read

විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් 15 දෙනෙකුගේ සේවය අත්හිටුවා තිබෙන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර විරෝධතාවකට සහභාගි වීමේ චෝදනා මතයි.

පසුගියදා පැවති උද්ඝෝෂණයේදී මුදල් කවුළු වසා දමා පාරිභෝගිකයින්ට විදුලි බිල් ගෙවීමට බාධා කිරීම හේතුවෙන් මුදල් භාර ලිපිකරුවන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ මෙලෙස තහනම් කර තිබුණා.

Share This Article
Leave a comment