රෝහල්වල අරක්කැමියනුත් ගේමට බසී !

0 Min Read

වෛද්‍යවරුන්ට වැඩි කළ රුපියල් 35,000ක දීමනාව තමන්ටද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 72ක් අද (16) උදෑසන සිට ආරම්භ කළ වර්ජනය සදහා ඇතැම් රෝහල්වල අරක්කැමියන් ද එක්ව තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් රෝහල්වල දහවල් ආහාරය ලබාදීම ගැටලුසහගත වී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් වර්ජනයේ නිරත වෘත්තීය සමිති වලට අද දහවල් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment