එළවළු මිල අහස උසට – කැරට් 1kg ක් රුපියල් 2000යි !

20
1 Min Read

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද (16) දවසේ තොග එළවළු මිල ඉතා ඉහළ අගයක පෙන්නුම් කළා.

ඒ අනුව අද දිනයේ කැරට් 1 kg මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 1750ත් 2000ත් අතර මිලකයි.

එමෙන් ම බීට් රූට් 1 kgක් රුපියල් 650-700 අතර මිලකට අළෙවි වූ බවයි වාර්තා වූයේ.

ගෝවා 1 kgක් රුපියල් 500-680ත් අතර මිලකට අළෙවි වෙද්දී බෝංචිවල මිල 850ත් 500 අතර මිලකටයි අළෙවි වූයේ.

මාළු මිරිස් රුපියල් 850ත් 1000 අතර අගයක් ගත් අතර වම්බටු අළෙවි වූයේ 450ත් 500ත් අතර අගයකයි.

මෑකරල් 1 kgක් 350ත් 400ත් අතර මුදලකට අළෙවි වූ අතර ලීස් අළෙවි වූයේ 450ත් 500ත් අතර මුදලකටයි.

Share This Article
Leave a comment