සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 72ක් හෙට වැඩ වර්ජනයක් !

1 Min Read

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය හෙට (16) පෙරවරු 6.30 සිට පැය 24ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට නියමිතයි.

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමට බල කරමින් සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 72ක් ඒකාබද්ධව මෙම වැඩ වර්ජනයක ක්‍රියාත්මක කරන බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මේ අතර සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමට රුපියල් 35,000ක දීමනාවක් ලබාදීම පිළිබඳව කඩිනම් සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන ලෙසත් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් එම ගැටලුව විසඳිම සඳහා බදිහත්වීම ලබාදෙමින් සෞඛ්‍ය සේවය තුළ ඇතිකරන ලද නොසන්සුන්තාව වලක්වා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසත් එම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත දැනුම් දෙනවා.

ඒ අනුව අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රතිචාරය මත වර්ජනයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ඉදිරියේ දී තීරණය කරන බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

වෛද්‍යවරුන්ට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති රුපියල් 35,000ක දීමනාව තමන්ට ද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ඒකාබද්ධව දින කිහිපයක් සිදු කළ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය පසුගිය 12 වනදා අවසන් වුණා.

Share This Article
Leave a comment