සුරාබදු බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ තීරණය රිවස් වෙයි !

1 Min Read

වාර්ෂික සුරාබදු බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගන්නා බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ මත්පැන් පෙරන ආයතනවල සහ සංගම්වල විරෝධතා හේතුවෙන්.

ඒ අනුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරය නිමවා දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු මෙම තීරණාත්මක තීරණය ගන්නා බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද සුරාබදු ආඥාපනත හරහා රජය 2024 ජනවාරි 12 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්ෂික සුරාබදු බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර තිබුණා.

ස්කාගාර බලපත්‍රය, රා බෝතල් කිරීම, විනාකිරි නිෂ්පාදනය සහ මත්පැන් සඳහා වාර්ෂික තොග බලපත්‍රය ඇතුළු විවිධ බලපත්‍ර ගාස්තු ගැලපීම්වලට ලක්ව ඇති අතර රාත්‍රී සමාජශාලා සඳහා වන වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුව ද එහි දක්වා තිබුණා.

Share This Article
Leave a comment