අවලංගු කළ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වෙන දිනය මෙන්න !

3
1 Min Read

මෙවර අ.පො.ස.උසස් පෙළ විභාගයේ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වීමේ විශේෂ විභාගය පෙබරවාරි පළමුවැනිදා පෙරවරු 8.30 සිට 11.40 දක්වා පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ජනවාරි 10 දා පෙරවරුවේ පැවත්වූ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන පත්‍රය වෙනුවට නව ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙම විශේෂ විභාග අවස්ථාව පැවැත්වෙනවා.

ඒ අනුව මෙම මස 31 දිනට අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ 2023(2024) උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි 01 දායින් අවසන්වන අතර සියලු විභාග මධ්‍යස්ථාන එදිනද සාමාන්‍ය පරිදි පැවත්වෙන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

Share This Article
Leave a comment