ශ්‍රී ලංකා – සිම්බාබ්වේ 20-20 තරගාවලියේ ප්‍රවේශපත්‍රවල මිල ගණන් ප්‍රකාශයට !

0 Min Read

ශ්‍රී ලංකා – සිම්බාබ්වේ 20-20 තරගාවලියේ ප්‍රවේශපත්‍රවල මිල ගණන් අද ප්‍රකාශයට පත් කළේය. ඒ අනුව C-D Lower ටිකට් පතක් රු.200ටත් , C-D Upper ටිකට් පතක් රු. 500ටත්, A,B Lower ටිකට් පතක් රු. 750ටත්, A,B Upper ටිකට්පතක් රු. 1000ටත්, Grand Stand ටිකට්පතක් රු. 5000ටත් අලෙවි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමගින් පැවැත්වෙන තරග තුනකින් යුත් විස්සයි-20 තරගාවලිය අනිද්දායින් (14දා) ආරම්භ වේ.

Share This Article
Leave a comment