උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අවලංගු කෙරේ – විභාග කොමසාරිස්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක් !

3
1 Min Read

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ ඊයේ (10) පැවති කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය විභාගයට පෙර සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණයවීම නිසා, එම ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරන්නේ සියලුම මාධ්‍යන් සඳහා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කරන බවයි.

අවලංගු කරන ලද කෘෂි විද්‍යාව 2 දැනට පැවැත්වෙන විභාගය අවසන් වූ වහාම නැවත පැවැත්වීමට කටයුතු කරන අතර එම විෂයට අදාළ විභාගය නැවත පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම්දෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

Share This Article
Leave a comment