මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නව සාමාජිකයෙක් !

0 Min Read

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නව සාමාජිකයෙකු පත්කර තිබෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ මත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 අ හා 103 (01) ව්‍යවස්ථාව අනුව මහාචාර්ය ඩී. එම්. එස්. එස් ලක්ෂ්මන් දිසානායක අද (10) දිනයේ රාජකාරි භාරගෙන ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මේ බව සඳහන් කළා.

Share This Article
Leave a comment