ගෙවුණු වසරේ කතරගම දේවාලයේ අදායම කෝටි 30 පන්නයි !

0 Min Read

2023 වසරේ රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ මූලික ආදායම මිලියන 396.4ක් බව කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩිෂාන් ගුණසේකර පවසනවා.

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ පසුගිය වර්ෂයේ අයවැය වාර්තාව නිකුත් කරමිනුයි බස්නායක නිලමේවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම කතරගම දේවාලයේ වාර්ෂික වියදම මිලියන 338ක් වන බවයි බස්නායක නිලමේවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment