සිමෙන්ති මිල ඉහළට – නව මිල මෙන්න !

12
0 Min Read

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 150 කින් ඉහළ දමන බව සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයන් පවසනවා.

ඒ ජනවාරි 01 දා සිට එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) පැනවීම හේතුවෙන් බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක නව සිල්ලර මිල රුපියල් 2,450 ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment