වත්තල පාසලක ක්‍රිකට් ගුරුවරයාගේ කාමරයේ ගිනි අවියක් !

0 Min Read

වත්තල ප්‍රදේශයේ පාසලක ක්‍රිකට් භාර ගුරුවරයාගේ කාමරයේ සඟවා තිබීයදී ගිනි අවියක් සොයා ගත් බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා.

ටී 56 ගිනි අවිය මෙන්ම මැගසින් 04ක් සහ මි:මී:9 උණ්ඩ 18ක් ද එහි තිබී සොයා ගත් බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මූලික පොලිස් පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී ඇත්තේ පොලිස් භාරයට ගත් මෙම ආයුධ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන ගණේමුල්ල සංජීවට අයත් බවයි.

Share This Article
Leave a comment