අධිකරණයක නඩු තීන්දුවක් දීමේදී විනිසුරුවරියකට අමානුෂික පහරදීමක් (VIDEO)

0 Min Read

අමෙරිකානු අධිකරණයක් තුළදී සැකකරුවෙකු විසින් විනිසුරුවරියකට අමානුෂික ලෙස පහරදී තිබේ.

අදාළ සිදුවීම වාර්තාවන්නේ අමෙරිකාවේ Nevada අධිකරණයේදීය.

එහිදී සැකකරු විසින් විනිසුරුවරිය රැඳී සිටින ස්ථානයට කඩා පැන මෙලෙස ප්‍රහාරය එල්ලකර ඇත.

එම අවස්ථාවේදී අධිකරණ ශාලාවේ රැඳී සිටි ආරක්ෂකයින් විසින් ඔහුව පාලනය කිරීමට සමත්ව ඇත.

එම අවස්ථාව් දැක්වෙන වීඩියෝව පහතින්.

Share This Article
Leave a comment