විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ නිවාඩු අහෝසි කෙරේ !

1
0 Min Read

නැවත දැනුම් දෙන තුරු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සියලුම සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ නියෝගයෙන් යුතුවයි.

ඒ අද (03), හෙට සහ අනිද්දා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට ලංකා විදුලි සේවක සංගමය විසින් සංවිධානය කර ඇති දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරය හේතුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This Article
Leave a comment