ඔබට හිමි බදු අංකය (TIN) ලබා ගන්නේ මෙහෙමයි!

1
1 Min Read

වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයින් බදු අංක සඳහා ලියාපදිංචි කරවීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඊට අදාළ අයදුම්පත තම වෙබ්අඩියට පිවිසීමෙන් පිරවිය හැකි බවයි, එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

තක්සේරු වර්ෂයක් සඳහා රුපියල් 1,200,000කට වැඩි ආදායමක් ලබන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු බදු ගොනුවක් විවෘත කළ යුතු වනවා.

වසරක අප්‍රේල් මස පළමුවැනිදා සිට ඊළඟ වසරේ මාර්තු 31 දක්වා වන කාලයයි තක්සේරු වර්ෂයක් ලෙස සැලකෙන්නේ.

බදු ගෙවන්නන් හඳුනාගැනීමේ අංකයක් (TIN) ලබා නොගතහොත් රුපියල් 50,000ක දඩයකට යටත් කෙරෙන බව ද දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

මෙලෙස ලියාපදිංචිය ලබා නොගන්නා පුද්ගලයින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලියාපදිංචි කරන බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ලියාපදිංචි වීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Share This Article
2 Comments