හිස් නැති හිස් වෙනුවෙන් වෙහෙස වූ අවුරුද්දක් – මිලියන ගණනක ආදරයක්!

2 Min Read

ගෙවී ගිය 2023 අවුරුද්ද පුවත් සම්පාදකයෙක් ලෙස අප කණ්ඩායමට අති සාර්ථක අවුරුද්දක් බව නිහතමානී සතුටකින් අපගේ ප්‍රේක්ෂකයින් වන ඔබ වෙත පළමු කොටම දන්වා සිටිය යුතුයි.

2023 වර්ෂය තුළ රටක් ලෙස, සමාජයක් ලෙස අප සැම පසු කළේ වේදනාත්මක, සහ සතුටු මුසු මිශ්‍රිත අත්දැකීම් සමුහයක් සමඟිනි. ඒ සෑම මොහොතකදීම අදාළ පුවත, නිමිත්ත තහවුරු කරගත් කරුණු සහිතව සියල්ලටම ප්‍රථමයෙන් ඔබ සමඟ බෙදාගැනීමට ලැබීම ලැබූ පළමු ජයග්‍රහණයයි.

ඒ විශ්වාසයත් සමඟ ඔබ අප සමඟ බෙදාගත් ආදරය හේතුවෙන්,

  • වසරේ නැගී එන Facebook පිටුව, (Source – Social Breakers)
  • වැඩිම පරිශීලකයින් ප්‍රමාණයක් මසක් තුළ ළඟා කරගත් දෙවන වේගවත්ම Facebook පිටුව, (Source – Social Breakers)
  • Facebook සමාජ මාධ්‍ය හරහා මිලියන 5කට අධික පරිශීලනයක් (මසක් තුළ) ලඟා කරගැනීම අපගේ සතුටු නිමිතිවලින් එක් අංගයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. (Source – Meta Insights)

කිසිදු පාර්ශවයකට ගැති නොවී ඇති දේ ඇති ලෙසත්, නැති දේ නැති ලෙසත් වාර්තා කිරීම තුළ සමාජ මාධ්‍යයෙන් ඔබ්බට ඔබ මේ පරිශීලනය කරන වෙබ් පිටුව හරහා මසකට ලක්ෂ 9කට (Source – Google Analytics) ආසන්න පිරිසක් අපගේ පුවත් සේවාව භාවිතා කිරීම දක්වා කණ්ඩායමක් ලෙස අප සාර්ථක විය.

එමෙන්ම ගෙවුණු වසරක කාලයක් තුළ අපගේ පරිශීලකයින්ට අනුග්‍රාහක දැන්වීම් නොමැති (ad free) අත්දැකීමක් ලබාදීමට සාර්ථකව හැකියාව ලැබීම ද මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි.

මෙම ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ දී ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය සතු මාධ්‍ය ආධිපත්‍යය කඩා බිඳ දමා ඩිජිටල් මාධ්‍ය වෙත එහි විශ්වසනිත්වය සහ පරිශීලකත්වය රැගෙන ඒමේ අපගේ අරමුණ ද එමඟින් සාර්ථක වී ඇති බව අප වෙත ලැබෙන ඔබගේ අදහස් හා මතවාද වලින් අපට වඩාත් පැහැදිලි වන්නකි.

ඉතින් හිතවතුනි, ගෙවුණු වසර සේම ලැබුවා වූ 2024 වසරත් අභියෝග රැසකින් සමන්විත වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඒ සෑම අභියෝගයකදී ම ඔබගේ විශ්වාසවන්ත පුවත් සපයන්නා ලෙස නිබඳවම ඔබව දැනුවත් කිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් අප කැප වන බව මෙයින් ලියා දක්වමි.

මිලියන ගණනක ආදරය වෙනුවෙන්, හිස් නැති හිස් නිර්මාණය වෙනුවෙන් 2024 වර්ෂයේදීත් සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමින්, නව අත්දැකීම් සහ වෙනස්කම් රැසක් සමඟින් අප නිබඳවම සම්බන්ධ වෙමු!

අපව විශ්වාස කරන, අපව දිරිමත් කරන ඔබට ස්තුතියි!

Share This Article
2 Comments