වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලත් ඉහල දමයි – නව මිල ගණන් මෙන්න!

3
1 Min Read

වැඩිවූ වැට් අගය මත පදනම්ව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පිරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වැඩි කල බව ලිට්‍රෝ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසයි.

අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිලෝ ග්රෑම් 12.5 රුපියල් 685කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 4250ක් වෙනවා.

එමෙන්ම කිලෝ ග්රෑම් 5 සිලින්ඩරයක් රුපියල් 276කින් ඉහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මුදල රුපියල් 1707 ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම කිලෝ ග්රෑම් 2.3 සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 127 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එහි නව මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 795 ලෙසයි.

Share This Article
Leave a comment