වට්ටමක් සමඟින් සයිනොපෙක් සමාගමත් ඉන්ධන මිල ඉහල දමයි – වෙනස් වන සයිනොපෙක් සහ IOC ඉන්ධන මිල ගන්න මෙන්න!

1 Min Read

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ මිල ගණන් අනුව සයිනොපෙක් සමාගම ද අද (01) උදෑසන සිට ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබුණා.

නමුත් නව වසර උදාව හේතුවෙන් එම සමාගම විසින් ඔක්ටේන් 92 සහ ඔටෝ ඩීසල් සඳහා රුපියල් 3ක වට්ටමක් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 17කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 363ක්.

මේ අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 26කින් ඉහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 355ක්.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සහ ලංකා IOC සමාගමේ මිල ගණන් පරිදිම රුපියල් 38කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 464ක්.

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 41කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 475ක් ලෙසයි.

සයිනොපෙක් සමාගම විසින් නිකුත් කර ඇති මෙම නව මිල ගණන් මීළඟ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වන තුරු බලපැවැත්වෙන බව ද එම සමාගම දැනුම්දෙනවා.

Share This Article
Leave a comment