දෙවසරකට පසු වික්ටෝරියා ජලාශයේ වාන් දොරටු 08ම විවෘත වෙයි (VIDEO)

1 Min Read

වික්ටෝරියා ජලාශය උපරිම ධාරිතාවට පිරී යෑමත් සමග වසර දෙකකට පසු මුල් වරට අද අළුයම වික්ටෝරියා ජලාශයේ වාන් දොරටු අටම ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වූයේය.

මේ වනවිට මධ්‍යම කඳුකරයට ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග අද උදේ සිට විටින් විට වාන් දොරටු අටම විවර වෙමින් අති දැවැන්ත ජල කඳක් මුදා හැරීම ඇරඹී තිබිණි.

වික්ටෝරියා ජලාශ ඉංජිනේරු සාලිය රත්නායකට අනුව එය තත්ත්පරයට ඝණ මීටර 150ක තරම් ප්‍රමාණයකි.

මේ තත්ත්වය තුළ ජලාශයෙන් පහළ ජලය පරිහරණය කරන පුද්ගලයින් දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටින වික්ටෝරියා ජලාශය භාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා දැනුම් දෙයි.

Post by @ceylonnewsfactory
View on Threads
Share This Article
Leave a comment